د نړیوال فاضله اوبو درملنې حل چمتو کونکی

د 14 کلونو څخه ډیر د تولید تجربه

منحل شوي هوا فلوټیشن (DAF) سیسټم